Friday, November 23, 2012

सृजन
अन्तिम सासले उठाएर
गलामै छोडिराखेको
अन्तिम 'शब्द' -जस्तो
दुख्ने कुनै अज्ञात गाँठो

जब जब शान्त हुन्छ
एउटा
सुन्दर कविता हुन्छ।

मनले भोग्छ
त्यो प्रसवको असिम वेदना

No comments:

Post a Comment