Friday, November 9, 2012

एउटा शब्द मात्र

हेर्! मेरो आँखामा
म एउटा
शब्द मात्र हुँ

विभेद
तेरो सभ्यता हो भने
म 'असभ्य' छु।

अन्याय
तेरो संस्कृति हो भने
म 'पशु' हुँ।

उत्पिढन
तेरो ऐन हो भने
म 'विद्रोह' हुँ।

सत्ता
तेरो 'देश' हो भने
ठोक् गोली
म 'देशद्रोही' हुँ

हेर्!
मेरो मुट्ठीलाई
म तेरो अपराधको कोखबाट
जन्मेको 'आवाज' हुँ


बन्दुक
तेरो पौरूष हो भने
म 'दुस्साहस' हुँ।

भ्रष्टाचार
तेरो धर्म हो भने
म 'पाप' हुँ।

हेर्!
मेरो धृष्टता
यान्त्रिक 'मगज'-को तेरो शहर
म एक फिलिङ्गो 'विचार' हुँ।

युद्ध
तेरो अस्तित्व हो भने
म 'बलिदान' हुँ।
म 'उत्सर्ग' हुँ।

हेर्! मलाई
युग-युग
पराजित मेरो आँखालाई,
क्रुरता
तेरो प्रणय हो भने
म महान् घृणा हुँ।


म एउटै 'शब्द' मात्र हुँ।


No comments:

Post a Comment