Friday, November 30, 2012

कलम
बस्!

भएको एउटा थोत्रे अनुहार,

आई.डी. कार्डमा छाप हानेको छु

परिवारलाई यो ज्यान भए पुग्छ
अनि
सरकारलाई बुडी औँला भए पुग्छ

ए साथी!

कलम बोकेर हिडेको छु

अरू केही ठेगान छैन

भरेसम्म फर्किन पनि सक्छु

फेरि फेरि कहिल्यै
नफर्किन पनि सक्छु।


No comments:

Post a Comment