Thursday, February 9, 2012

आवाजको निम्ति‎(''the world will not be destroyed by those who do evil,but by those who watch them without doing anything''
- albert einstin)

१.
साँड पस्यो बालीमा
आवाजको फसल नास भो
हेरीबस्ने?
लट्ठी उठाऊ! ढुङ्गा उठाउँ!
उन्मत्त साँडलाई बाटो चिनाउँ।

२.
आवाज खोसिएर
लाटी छिन् आमा
लोरी खोसिएर
सुत्दैनन् शिशुहरू
घर सुनसान छ
चिच्चाऊ शिशुहरू चिच्चाऊ!
विप्लवी, गगनभेदी स्वर सुनाऊ।


डरको सुसेली
घर-घर चियो गर्दै हिड्छ
स्वाधीन धुनहरूमाथि प्रतिबन्ध छ
स्वाधीन सङ्गितमाथि रोक लागेको छ
कान-कानमा छ
आतङ्कको सुसेली
बजाउँ मादल
कस, कस सारङ्गीको तार
ठट्टाऊँ च्याब्रुङ्ग, डम्फुको ताल

४.
स्वर छेकिएर निस्तब्ध
गति रोकिएर स्थिर
ऐठनमा सपना कहाँ देखिन्छ?

हाम्रो आवाजको छाती टेकेर
पागल हात्ती उभेको छ
राँको देखाउँ
आगो देखाउँ
हात्तीलाई त्यसकै बाटो देखाउँ

No comments:

Post a Comment