Saturday, February 11, 2012

बिसाउनु घातक छ।

बिसाउनु घातक छ
किनारामै डुब्नेहरूका
कल्पनाको गहिराई
तिमीलाई डस्न आँउनेछन्
तिमी पौड
यो समुद्र उता तिम्रो उज्यालो छ !

No comments:

Post a Comment