Tuesday, February 21, 2012

जुठ्यान

१.
मान्छेको मुखै
जुठो
मान्छेको वर्तनहरू
त्यसै हल्ला गर्दैनन्
जुठ्यानमा

फरक छैन
प्रत्येक दिन साबुन-पानीमा धोइने
अनुहार अनि वर्तनमा
दुवै जुठ्यानमा
दुवै जुठ्यानमा

मान्छेको.
तिर्खा पिएर
गिलास रित्तिन्छ
कित्ली चुहुन्छ
प्रत्येक दिन थुप्रिएर जुठ्यानमा
वर्तनहरूमा टालिएका जुठोका पाप्राहरू
प्रत्येकदिन धोइएर पनि
मान्छेको ओँठ जुठै
भोक उस्तै-तिर्खा उस्तै
३.
मान्छेलाई
सफा चाहिन्छ
वर्तनहरू सफा चाहिन्छ
मान्छेलाई आफ्नै जुठो पखाल्न
जुठ्यान चाहिन्छ
पाईखाना चाहिन्छ
र मनको फोहोर पखाल्न
मन्दिर, मस्जिद, चर्च,गुम्बा।
मनको पनि जुठ्यान हुन्छ।
४.
मान्छे
पानीलाई भरोषा गर्छ
यसको शुद्धतालाई भरोषा गर्छ
पानी नभए जुठ्यान हुँदैन।
पानीले धोएर
उ बिश्वास गर्छ
उसका वर्तनहरू सफा भए
उसको अनुहार सफा भयो
उसको शरीर सफा भयो
मान्छे
सबै तल पानीभन्दा
तल आफ्नै विश्वासभन्दा।
५.
कत्ति दुख दिन्छ जुठोले
कत्ति सताउँछ मैलोले
घिसारेर-तानेर
मान्छेलाई
जुठ्यानमै पुऱ्याउँछ
आफ्नै ओंठबाट चुहेको जुठो
थापेर थालभरी
मान्छेले धोईबस्छ
सभ्यताको अनुहार।

No comments:

Post a Comment