Saturday, February 11, 2012

घाऊहरूसित

चोयाले बाँधेको
च्याङले मुटुमा
पुरै टाईटनिक् थामेको छु
समातेर रोईबस्ने फुर्सद भए त,
जीवनको अर्को पूल तर्ने थिएँ।

No comments:

Post a Comment