Tuesday, May 17, 2011

आवाज-२

आवाज – २

नरभक्षी हल्लाको बजारमाझ
कहीँ दबेको छ मेरो स्वर
लासै लास
जहाँ जीवनको नाटक खेल्दै हिड्छ
बेबरिस मेरो आवाजको गला काटिएको छ
लथ-पथ रगतको फाल्छा-फाल्छा माथी
बुद्ध हिडिरहेछ,
गान्धी हिडिरहेछ,
मदर टेरेजा हिडिरहेछ,
त्यही रगतको फल्छा मुनि
मेरो आवाज अन्तिम सास लिईरहेछ|
नरभक्षी हल्लाको बजारमाझ
दबेको मेरो स्वर र निमोठिएको त्यसको गला हेरेर
बहसीहरु
विजयको उल्लासमा रमाइरहेछ
थाहै छैन उनीहरुलाई
कि हल्ला र आवाजको उमेरमाझ कति दुरत्व छ !

No comments:

Post a Comment