Saturday, March 12, 2011

त्सुनामी

त्सुनामी

आज एउटा सपना देखेँ
सपनामा कार्ल मार्क्स देखेँ
मैले टेबल ठोक्दै भने
'देख्नुभो ! देख्नुभो ! त्सुनामी वर्गिय हुँदैन वर्गिय हुदैन !'
मुसुक्क हाँसे उनी र भने
' हो त ! हो त नानी !
त्सुनामी वर्गिय हुदैन '
म ब्यूँझिए ।

No comments:

Post a Comment