Thursday, March 3, 2011

शिकार - 3

मेरो देशलाई कश्मिर घाउ
कश्मिरलाई मेरो देश घाउ
प्रत्येक दिन पाप्रा कोट्याँउदै
संगिनले शिकार खेल्छ
मेरो देश
र जहाँ जहाँ खस्छ कश्मिरको शुद्ध खुन
त्यसलाई टिपेर देखाँउछ
रजस्वलाको कृतिम फसल
भनेर देखाँउछ
र बन्दुककै निर्दोषिताको वकालत गर्दै
मेरो देश
रगतको टाटा परेको हात
देशभक्तिको गंगामा पखाल्छ !

No comments:

Post a Comment