Friday, February 18, 2011

काव्य-पोट्रेट : समुद्र र माझी

केहीदिनको तूफान र त्सुनामीपछि
उघ्रिएको छ आकाश
शान्त छ समुद्र
ज्वार फर्किएपछिको चिसो बालुवा टेकेर
माझी सम्भावनाको नौका सुम्सुमाँउदैछ
भोको भुँड़ीले समुद्रभरी
माछै माछा देख्दैछ !

No comments:

Post a Comment