Thursday, January 13, 2011

अनुहार हराएको पुरुष

लजाउछन्
अनुहार हराएका पुरुषहरु
अनुहार लुकाँउछन्
र अहंकारको मखुण्डो ओड़ेर
गाली बक्दै हिँड़्छन्
आफु धर्खराँउछन्
धर्मराँउछन्
र लाज पचाउन टेकी हिड़्छन
बैशाखी भियाग्राको
पुरुष
दुई अंगुलको स्वाभिमान बोकेर
डुक्रिन्छन्
हाँक दिन्छन्
गर्जिन्छन्
नाङ्गै नाङ्गो आँखा बोकेर
चेलीको तिग्रा छोपीरहन्छन्
राल काड़्दै मनले चाटीबस्छन् अस्लिल सपनाहरु
र नैतिकताको फर्मान्टेड नशामा मस्त झुमीबस्छन्
पुरुष
हक जताँउछन्
टेक्नै खोज्छन्
मुट्ठाँउन खोज्छन्
जोरी खोज्छन्
बिसिन्छन् त फगत
फुत्किएको आफ्नै सुरुवालको
ईँजार थाम्न !!

No comments:

Post a Comment