Sunday, December 19, 2010

???

बिस्तारै फैलिदैछन्
सल्किदैछन्
त्यसले
मारेँ भनेर सम्झिएको आगो
बिस्तारै हिड़दैछन्
लड़दै फेरि उठ्दैछन्
निदाए सम्झिएर फ्याँकिएका स्वाभिमानहरु
हामी लड़छौँ
अन्तिम थोपा रगतमा पनि
जिएकै हुनेछ हाम्रो
गीतजस्तै धुन युद्धको

हामीलाई हेर्नु
मृत्युबाट बौह्री उठ्नेछौँ
तिम्रो मलामी जान
हो हामी तिमीलाई यति घृणा
र यति प्रेम गर्छौ ।

No comments:

Post a Comment