Sunday, December 19, 2010

मायाका कविता

1 उड़ चराहरु

उड़ चरा खुल्ला आकाशमा
मन्द हावामा
स्वाधिन फड़फड़ाईरहने
तिम्रो स्वाधिन उड़ाई मलाई मन पर्छ
उफ्रिदै छिल्लिदैँ जंगल रुख पातमा बाँच्ने
तिम्रो चंचल हर्कत र आवाज मलाई असाध्यै मनपर्छ

लाग्छ ए पंक्छि
तिम्रो उड़ान छेक्ने
लोभी मनका प्रत्येक पिञ्जराहरु तोड़ीदिउँ

लाग्छ कि प्रत्येक पिञ्जराहरुसित लड़ुँ र लड़ीरहुँ लड़ीरहुँ

फेरि तिम्रो व्यापार नहोस
तिम्रो बलत्कार नहोस
तिम्रो स्वाधिन आकाश तिम्रै होस्
ए पंक्छि तिम्रो आँखाले पिञ्जरा चिनोस् ।
म तिमीलाई माया गर्छु त्यसरी होईन
जसरी फूल मन पराउनेहरु
फूलै चुँड़ेर बोक्छन
म तिमी स्वाधिन फूलेको आनन्दमा हराउन चहान्छु

ए फूल म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु ।
...

No comments:

Post a Comment