Sunday, December 19, 2010

ओ घाम

ओ घाम
भोलि बिहान भेट्न आउनु
तिम्रो पाईलाका छापहरु
जता ततै छन् मेट्न आउनु
अहिले म रात पर्दैछु
छोप्नलाई दिनभरीको तिम्रो अपराध

No comments:

Post a Comment